Archive for Tháng Chín 15th, 2015

Phương của U

Tháng Chín 15, 2015

Dạo này U nhọc lử. Cả thể xác lẫn tâm hồn gần như cạn kiệt đến nỗi U không thể lê bước đi đâu mỗi khi màn đêm xuống. U bỏ lễ 4 tuần rồi – Đợi cháu cứng cáp đỡ mệt U sẽ về đi lễ rồi sẽ xưng tội. Huhu!
Đọc tiếp »